Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ-2


Οι δυο κατηγορίες σεισμικής διασκόπησης είναι η σεισμική ανάκλαση και η σεισμική διάθλαση.
Βασική διαφορά είναι το κόστος και η ακρίβεια. Η σεισμική ανάκλαση δίνει περισσότερη ακρίβεια, γι αυτό χρησιμοποιείται κυρίως στην έρευνα πετρελαίου και είναι η πιο ακριβής μέθοδος γεωφυσικής διασκόπησης. Ανάλογο της ακρίβειας αυτής είναι και το κόστος δυστυχώς. 
Γι αυτό, όταν γίνεται γεωφυσική έρευνα, πρώτα εφαρμόζονται οι άλλες μεθοδοι γεωφυσικής διασκόπησης(ηλεκτρικές, ηλεκτρομαγνητικές, βαρυτικές, μαγνητικές, ραδιομετρικές) για να πάρουμε βασικά δεδομένα και τέλος εφαρμόζεται η σεισμική ανάκλαση για λεπτομερέστερα πλέον δεδομένα.

Η επεξεργασία των μετρήσεων που παίρνουμε απο τις καταγραφές των χρόνων άφιξης των κυμάτων είναι αρκετά χρονοβόρα.  Δηλαδή έπρεπε να περαστούν σε δίαγραμμα οι χρόνοι και σε συνάρτηση με το βάθος να κατασκευαστούν οι καμπύλες διαδρομής. στη συνέχεια γινόταν διαχωρισμός των στρωμάτων, επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας και στη συνέχεια με τη βοήθεια αρκετών μαθηματικών υπολογιζονταν οι ταχύτητες των κυμάτων σε κάθε στρώμα και ακολουθούσε η κατασκευή του υπεδάφιου μοντέλου.Ευτυχώς για τους γεωφυσικούς έχει κατασκευαστεί ειδικό λογαριασμό που αντικαθιστά όλη τη γραφική δουλειά που γίνεται, το SeisImager 2D.

Μόλις γίνει εισαγωγή των χρόνων αφίξεων, η εικόνα που παίρνουμε ειναι η εξής:

Μόλις στοχέυσουμε με μεγάλη ακρίβεια τις αφίξεις, αφού εφαρμοστούν τα κατάλληλα φίλτρα, περικοπές και διόρθωση, αποθηκεύουμε τα νέα δεδομένα και τα επεξεργαζόμαστε. Αμέσως μετά την εισαγωγή των νέων δεδομένων, παίρνουμε τις καμπύλες διαδρομής:Με κόκκινο συμβολίζω το ένα στρώμα και με πράσινο το δεύτερο. Η αλλαγή των δύο στρωμάτων φαίνεται εκέι που γίνεται αλλαγή της κλίσης. Και εδώ η ακρίβεια είναι απαραίτητη για ορθό αποτέλεσμα.


Στη συνέχεια αφού ορίσω τα δυο στρώματα, το προγραμμα θα εκτελέσει τις εντολές που του δίνω ώστε τελικά να πάρω το υπεδάφιο μοντέλο της περιοχής έρευνας:
Εδώ τελικά φαίνεται πως ακριβώς είναι το έδαφος κάτω απο τα πόδια μας σε βάθος μέχρι 10 μέτρα περίπου. Πάνω στο μοντέλο που φτιάχτηκε δίνονται οι ταχύτητες των κυμάτων για το κάθε στρώμα.
Πώς όμως θα καταλάβω τη γεωλογία της περιοχής;


  Ωστόσο παρατηρούμε ότι για κάθε μέσο το εύρος των ταχυτήτων είναι μεγάλο. Άρα είναι δύσκολο με μονο αυτή την πληροφορία να καθορίσω την ακριβή γεωλογία.


Αυτό αποδικνύει ότι σπάνια δουλεύουμε με μία μέθοδο μόνο. Χρησιμοποιούμε όσες είναι απαραίτητες για να πάρουμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε τελικά.
ηλέκτρική μέθοδος

Εφαρμόζοντας μια ακόμα μέθοδο και συνδυάζοντας τες, μπορώ πλέον με αρκετή σιγουριά να καθορίσω το γεωλογικό μοντέλο της περιοχής, συνοδευόμενο απο μία καλή χαρτογράφηση!

(το φωτογραφικό υλικό προέρχεται απο πραγματικά δεδομένα απο την διπλωματική μου εργασία πάνω στην εφαρμοσμένη γεωφυσική με αντικέιμενο τη συνδυαστική έρευνα αυτων των μεθόδων σε μία περιοχή)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου